alfonzamariaeppinger.com

 

 

Aktuality * Modlitba za blahorečenie

 

Nebeský Otče,

ty si Matke Alfonze Márii
už od detstva udelil milosť,
že bola preniknutá tajomstvom kríža
a v ňom odhalila milosrdnú lásku,
ktorou miluješ všetkých ľudí.

Z  tvojho podnetu  založila kongregáciu,
ktorá má slúžiť na to,
aby tvoju lásku poznali všetci,
ktorí trpia na duchu a na tele.
Prostredníctvom Eucharistie
si jej daroval silu
spolupracovať na diele vykúpenia.

Vzbuď v nás ochotu,
aby sme sa  aj my nechali premeniť
láskou Krista Vykupiteľa
a svojím životom vydávali o nej svedectvo
všetkým, ktorých stretneme.

Na jej príhovor vypočuj moju/našu prosbu ...,
a ak je to tvoja vôľa, dopraj nám milosť,
aby sme Matku Alfonzu Máriu
mohli čím skôr uctievať ako blahoslavenú.
O to ťa prosíme skrze Krista,
nášho Pána. Amen.

 

Tí, ktorí na príhovor Matky Alfonzy Márie obdržia osobitné milosti,
nech to ohlásia na adrese:

Postulazione M.A.M.
   Via del Casale Piombino,14
I-00135 Roma
e-mail: postulazionemam@libero.it

číslo účtu: Tatra banka2624841317/1100    

  

Imprimatur:
Mons. Josef Doré, Arcibiskup,
2. júna 2004 Štrasburg

1 2 3

späť

Slovakia Germany Spain Croatia France India Netherland Ukraine Hungary Italy Portugal USA Angola Kamerun Bolivia Namibia Argentína