alfonzamariaeppinger.com

 

 

Aktuality * Modlitba za blahorečenie

 

Duchovná skúsenosť

Alžbeta Eppingerová

 

sa narodila 9. septembra 1814 v kúpeľnom meste Niederbronn, v severnom Alsasku, ako prvé dieťa malým roľníkom. Po nej nasledovalo ešte 10 súrodencov. Dievča vyrastalo v jednoduchých pomeroch svojej rodiny, svojej farnosti a dedinského spoločenstva. V mladom veku trpela na viaceré choroby. Alžbeta  bola silnou osobnosťou a mala vrodenú veľkú citlivosť pre duchovné veci. Predovšetkým chcela poznávať Boha, jeho milovať a jemu sa páčiť.
V rokoch choroby Alžbeta nadobudla veľmi silnú duchovnú skúsenosť. Okolo roku 1846 sa jej dôvernosť s Bohom začala stávať známou aj v okolí, kde žila.
Ján Dávid Reichard, od roku 1823 katolícky farár v Niederbronne, bol bezprostredným svedkom všetkých  udalostí.  Prekvapený z toho, čo všetko sa počas jej choroby prejavilo, cíti povinnosť informovať o tom svojho biskupa.
Andrej Räss, od roku 1842  do roku 1887 biskup v Štrasburgu, sa zaujíma o všetko, čo sa týka Alžbety. V júli 1848 prichádza osobne do Niederbronnu a je presvedčený, že táto mladá žena je predurčená k niečomu mimoriadnemu. Alžbeta je priťahovaná rozjímať o Ježišovi, jeho živote a utrpení a objavuje ako veľmi Boh miluje všetkých ľudí. Z vlastnej skúsenosti vie, že  utrpenie nemôže byť prekážkou stretnúť túto lásku. Cíti túžbu zasvätiť sa Bohu a pomáhať ľuďom v ich telesných a duševných biedach.
Táto skúsenosť, ktorou Alžbeta prešla, sa stane neskôr základom jej diela. V priebehu roka 1848 dospeje k presvedčeniu, že s pomocou jej miestneho farára má založiť rehoľné spoločenstvo. Farár Reichard sa v hlbokej viere zasadzuje za tento projekt, ktorý schváli aj biskup.

 

 

 

1 2 3

Slovakia Germany Spain Croatia France India Netherland Ukraine Hungary Italy Portugal USA Angola Kamerun Bolivia Namibia Argentína