alfonzamariaeppinger.com

 

 


MOLITVA ZA PROGLAŠENJE BLAŽENOM
MAJKE ALFONZ-MARIJE EPPINGER

 PrintKontaktBack

Utemeljiteljice Kongregacije sestar Božanskoga Otkupitelja

 

Gospodine, Bože naš,
od ditinstva udilio si Majki Alfonz Mariji milost, da se daje ganuti otajstvu Križa.
U tom je ona otkrila tvoju milosrdnu ljubav, kom ti sve ljude ljubiš.

Na tvoju pobudu utemeljila je kongregaciju, po čijoj službi neka tvoju ljubav upoznaju svi ljudi, ki trpu na tijelu i duši.
Po Euharistiji udilio si njoj snagu, da tako sudjeluje u djelu spasenja.
Zbudi u nami pripravnost, da se kot ona damo ljubavom Kristuša, Otkupitelja pretvoriti, da o tom svidoči naš žitak svim, s kimi se sastanemo.
Po nje zagovoru posluhni moju/našu molitvu ... ter nam udili milost, ako odgovara tvojoj volji, da vrijeda poštujemo Majku Alfonz Mariju kot blaženu.
Zato te prosimo po Jezušu Kristušu, našemu Otkupitelju. Amen.

 

Prosimo osobe, ke su po zagovoru Majke Alfonz-Marije Eppinger
dobile osebujne milošce, da to javu na slijedecu adresu:

Postulazione M.  A.  M.
Via del Casale Piombino, 14
I-00135 ROMA
e-mail: postulazionemam@libero.it

S crikvenom dozvolom

 

Elizabeta Eppinger


narodila se je 9. septembra 1814. u Niederbronnu, u Francuskoj. Nje preoci slišili su u času reformacije onim, ki su suprotivno drugim ostali vjerni svojoj vjeri.
Roditelji bili su pobožni i bogabojeći seljaki, ki su se iskreno probili kroz žitak i se trsili, da daju svojojjedinajsteroj dici dobar kršćanski odgoj. Teško i mučno djelo nije im bila pripreka, da svaki dan skupno molu sv. očenaše.
Elizabeta bila je slaboga zdravlja, ozbiljna i rano se je na njoj prepoznao znak milosti. Kumaj tri ljeta stara, željila je, da smi sama moliti Oče naš i Zdravu Mariju. Čim već joj je bilo dano, prepoznati biće Božje, tim već joj je postala i bit griha kot nepošlusnost i nezahvalnost, kot nepravičnost i uvrijedjenje, kot zloća protiv Boga svisna. Odlučila se je, da se bori protiv svake vrsti griha. U ovoj borbi pojačala je pobožnost prema muki i smrti Spasitelja, dala se na dobro­voljna djela pokore i pokajanja.
Velikom pazljivošću i veseljem sudjelovala je na vjeronauku, koga je podučavao mjesni farnik Johann David Reichard. Bio je svet svećenik i dobar poznavalac ljudi. Ravno on je hitro bio osvidočen, da je Elizabeta milošću Božjom nadareno človičje dite.
14 ljet stara, Ala je Elizabeta prvoj sv. pričesti. Na nje prošnju dopustio joj je spovidnik, da smi primiti svaki osam dan sv. pričest. Ravno Euharistijom dobila i ojačala je svoju povezanost s Bogom. Zaista se je kot 15-ljetna potpuno ćutila privlačena k Bogu.
U osobi svojih duhovnih sprohodnikov imala je mudro, čvrsto i na cilj redjeno ravnanje. Sve već i već postalo joj je svisno, da su skušavanja od Boga dopušćana, da se oslobodi cisto zemaljske povezanosti, da se na vrime i potpuno predaje željam i nakanam Božjim.
Nekoliko ljet bila je dobroga zdravlja. Ali potom došla su opet tvrda i teška izazivanja. Sve skupa bila je sedam i pol ljeta povezana na stelju. Ali način, kako je ona ovu nevolju podnes­la, kako je molila i se pustila u Mysterium Crucis, u otajstvo Križa, ohrabrilo je sve, ki su ju pohodili.
U ovom času betega očitovalo se je nje mistično nadarenje na očividan način, osebujno u zva­naredni spoznanji. Ovom milošću bilo joj je moguće, ispitati ljudska srca, ocitovati sakrite stvari i prorokovati buduće dogodjaje.
Misao za Bogu posvećen žitak, ku je čuvala jur duži čas u srcu, Elizabeta i prem teškoga bete­ga nije pustila.
Najprvo pokusila je, da ju primu u neku jur postojeću kongregaciju, ali Božja providnost redi­la je stvar tako, da je 28. augusta 1849. s dozvolom dijecezanskoga biškupa u Straßburgu ute­meljila novu Kongregaciju kćer Božanskoga Otkupitelja, ka je odgovarala okolnosti časa. Ispunjenja od ljubavi sv. Alfonza prema siromahom, primila je redovničko ime sestra Alfonz Marija. Kot prvi cilj vidila je, da utemelji i okupi obitelj, čiji duh je duh Jezuša Kristuša i ka ovoga sjaji u molitvi, aldovu i služećoj ljubavi siromahom, dici i betežnikom. Potpuno strošena u ljubavi prema Bogu i ljudem preminula je 31. julija 1867. u Niederbronnu, u času velikoga napredovanja i širenja kongregacije.

 

Slovakia Germany Spain Croatia France India Netherland Ukraine Hungary Italy Portugal USA Angola Kamerun Bolivia Namibia Argentína