alfonzamariaeppinger.com

 

 


IMA EPPINGER M. ALFONZA ANYA BOLDOGGÁAVATÁSÁÉRT

 PrintElérhetőségBack

Isteni Megváltó Növérekalapitójáért

Urunk, Istenünk,

Te Mária Alfonza Anyának
gyermekkorától fogva megadtad a kegyelmet,
hogy mindjobban megértse a kereszt titkát.
Felismerte benne irgalmas szeretetedet,
amely minden embert üdvözíteni akar.

A Te indításodra kongregációt alapított,
hogy annak tevékenysége által
a szenvedő emberek
segítségére legyen.
Az Oltáriszentség által adtál neki erőt,
hogy részt vegyen a megváltás művében.

Kérünk, ébreszd fel bennünk a készséget,
hogy, amint Mária Alfonza Anya, 
úgy mi is átalakuljunk
a Megváltó Krisztus szeretete által,
és életünkkel tegyünk tanúságot Róla
mindazok előtt, akikkel találkozunk.

Az Ő közbenjárására kérünk,
hallgasd meg imánkat ...
és ha Te is úgy akarod, 
add meg nekünk a kegyelmet,
hogy Mária Alfonza Anyát
minél előbb a boldogok között tisztelhessük.

Ezt kérjük Megváltónk, Jézus Krisztus által. Amen.

 

Azok akik M.Alfonza Anya közbenjárására személyes kegyelemben részesülnek jelentsék a következö cimre:
Postulazione M. A.  M.
Eppinger
Via del Casale Piombino,14
I-00135 ROMA
e-mail: postulazionemam@libero.it

 

 

Egyházi jóváhagyással

 

Lelki tapasztalatok

Eppinger Erzsébet 1814. szeptember 9-én született az észak-elszászi fürdővárosban, Niederbronnban, Franciaországban. Mélyen vallásos gazdálkodó család első gyermeke volt, akit még tíz testvér követett. Erzsébet a család, az egyházközség, a kisváros egyszerű körülményei között nőtt fel. Tizenhétéves korától különböző betegségekben szenvedett, amelyek által Isten előkészítette jövendő feladatára.

Erzsébet erős egyéniség volt, mély lelki fogékonysággal. Mindenekelőtt arra törekedett, hogy Istent jobban megismerje, szeresse, és tetszésére legyen.
Betegsége évei folyamán mélyreható lelki tapasztalatokat szerzett. Isten misztikus kegyelmekkel ajándékozta meg. Vele való bizalmas kapcsolata 1846 körül nyilvánvalóvá lett környezete számára is.

Reichard János Dávid, 1823-tól kezdve Niederbronn plébánosa, közvetlen tanúja ezeknek az eseményeknek. Meglepődve figyeli, ami Erzsébettel betegsége alatt történik, és kötelességének tartja minderről püspökét tájékoztatni.

Räβ András, 1842-től 1887-ig strassburgi püspök, minden iránt érdeklődik, ami Erzsébetre vonatkozik. 1848 júliusában néhány napot tölt Niederbronnban, és megtapasztalja, hogy Erzsébet valami rendkívüli dologra van kiválasztva.

 

Erzsébet belső vonzást érez arra, hogy Jézus életéről és szenvedéséről elmélkedjék. Felfedezi, mennyire szeret Isten minden embert. Arra vágyik, hogy magát teljesen Istennek szentelje, és az embereknek testi és lelki szükségeikben segítsen. Ez a tapasztalat mélyen érinti – ez lesz művének alapja. Az 1848-as év folyamán arra a meggyőződésre jut, hogy plébánosa segítségével szerzetesi közösséget kell alapítania. Mély hittől indíttatva Reichard plébános magáévá teszi az alapítás tervét, amelyet a püspök is jóváhagy.

Alapítás

Imádságai során Erzsébet megvilágosítást kap: az adott körülmények között megtapasztalhatóvá tenni mások számára Isten szeretetét azt jelenti, hogy önmagát Neki szentelve törődjék az emberekkel, és segítse őket.

E céllal megalapította néhány fiatal társával 1849. augusztus 28-án Niederbronnban az Isteni Megváltó Leányai szerzetesközösséget. Ennek jellege megmutatkozik a nővérek első szolgálataiban: otthonaikban ápolni a szegény betegeket, gondoskodni a rászoruló gyermekekről, mindenkinek rendelkezésére állni, függetlenül szociális körülményeitől és vallási hovatartozásától.

Plébániák és községek kérésének eleget téve szerzetházak alakulnak Franciaországban, Németországban, Ausztriában és Magyarországon. A nővérek nyitottak az emberek megsegítésére az életkörülmények és szükségletek sokféleségében.

Erzsébet – mostantól kezdve Mária Alfonza Anya – lett az első általános főnöknő. 18 éven keresztül tudja továbbadni fiatal leányoknak az ő forró vágyát: szolgálatukkal Krisztus szeretetét sugározni, és ezáltal enyhíteni az emberek szenvedését.

Az Isteni Megváltó Nővéreinek Kongregációját az Egyház 1866-ban jóváhagyta.

1867 júliusában meghal Reichard atya és egy héttel később Mária Alfonza Anya.
Nagy kincs számunkra Mária Alfonza Anya tanúságtevő élete, a kegyelemmel való közreműködés gyümölcse.

 

 

 

Slovakia Germany Spain Croatia France India Netherland Ukraine Hungary Italy Portugal USA Angola Kamerun Bolivia Namibia Argentína