alfonzamariaeppinger.com

 

 

 

seligsprechung

mehr alfonza-maria-eppinger.com

GEBED OM GENADEGAVEN TE BEKOMEN
OP VOORSPRAAK VAN DE DIENAAR GODS

Moeder Alphonse Maria

 PrintKontaktBack

Heer onze God,

door uw genade heeft Moeder Alphonse Maria
zich vanaf haar kinderjaren
aangetrokken gevoeld tot het mysterie van het kruis
en er de barmahartige Liefde in te ontdekken
waarmee U de mensen bemint.

U hebt haar geinspireerd om een Congregatie
te stichten, om door de zorg aan hen die lijden
in lichaam en geest die liefde door te geven.
Door de Eucharistie hebt U haar de kracht geschonken
om aldus mee te werken aan het heilsmysterie.

Wek in ons, de bererdheid ons te laten
omvormen door de liefde van Christus, Verlosser,
opdat wij door ons leven daarvan getuigenis
geven aan allen die wij ontmoeten.

Verhoor ons gebed op haar
voorspraak ...................en wanneer
het Uw  wil is, verleen ons de genade dat wij
Moeder Alphonse Marie spoedig als heilige
mogen vereren.
Dat vragen wij U door Jezus Christus
Onze Verlosser. Amen.

Imprimatur, Straatsburg 2.06.2004
     J. Doré, Artsbisshop

 

Wanneer u bijzondere genade ontvangen heeft  op voorspraak van Moeder Alphonse Maria, gelieve dit dan mee te delen aan:
Maison Mère . Postulation M.A.M.
2, rue Principale – B.P. 5
F-67110 Oberbronn
Ofwel aan Rome : postulazionemam@libero.it


 

Slovakia Germany Spain Croatia France India Netherland Ukraine Hungary Italy Portugal USA Angola Kamerun Bolivia Namibia Argentína