alfonzamariaeppinger.com | Alfonza Maria Eppinger zakladatelka kongregacie v zahranici | Stav Kauzy

 

 

Aktuality * Stav Kauzy

 

Aktuálny stav procesu blahorečenia
CTIHODNEJ
matky Alfonzy Márie Eppingerovej

Všeobecný prehľad diecéznej a rímskej fázy

Prostredníctvom tohto krátkeho prehľadu chcem poukázať na to, že sa jedná o svedomitý, precízny proces, aby sme sa dokázali čím viac priblížiť pravde o živote a smrti matky Alfonzy Márie Eppingerovej. Preto proces blahorečenia trvá preto tak dlho.
V predloženej chronológii tohto procesu nájdeme dátum a práve ukončenú etapu – promulgáciu Dekrétu o heroických čnostiach Jeho Svätosťou – Benediktom XVI.
Tieto informácie vnímajme aj ako pozvanie modliť sa ešte intenzívnejšie za ďalší priebeh procesu blahorečenia Ctihodnej matky Alfonzy Márie Eppingerovej.
Prosme Otca v jeho dobrotivosti, aby Cirkev uznala svedectvo obetavosti, svätosti a lásky k blížnemu našej zakladateľky, aby sme ju mohli iným predstaviť ako vzor.
Prosme našu kandidátku, u ktorej túžime, aby bola povýšená ku cti oltára – zakladateľku Kongregácie v Niederbronne vždy znovu o príhovor a pomoc! 

 

Chronológia procesu blahorečenia matky Alfonzy Márie

 

1931
Kardinál Protektor Július Van Rossum[1]: “Máte svätú zakladateľku!”
1932
15.11.   Uzdravenie  Florenza Baeura
1933
27.02. Uzdravenie pána  T.
          
13.05. Uzdravenie  Franza Taboureana
1949
02.11. Uzdravenie Jacqua Baumgartnera
          
01.05. Sr. Generálna predstavená Virginia sa informuje o začatí procesu v Štrasburgu.
    
10.05. Žiadosť adresovaná  J. Ex.  Biskupovi Weberovi.
    
24.05. Žiadosť zaslaná do Ríma pod č.  200958.
1950
08.11. Exhumácia telesných pozostatkov Matky Alfonzy Márie Eppinger 02.08.1867cintoríne v Niederbronne.                  

 

 

Diecézna fáza procesu

1951 29.01. Otvorenie diecéznej fázy procesu v Štrasburgu  a pokračovanie počas 18 zasadnutí
1952 30.03. Platnosť a potvrdenie dokumentov expertom    P.M. Burgom
     06.09.                                          “                                Ch. Wittmerom
1953 10.01.                                          “                                 Dr. A. Guthom
1955 12.01. Otvorenie procesu  “NON CULTO” v Štrasburgu
           18.02.   Otvorenie Aktov procesu na Kongregácii pre kauzy svätých v Ríme
           02.04. Otvorenie procesu  “super scriptis” v Ríme
1957 29.03. Potvrdenie mandátu postulátora P. Ben. D’Orazio
1962 29.01. Potvrdenie mandátu postulátora P. N. Ferranteho
1963 02.07.   Congresso ordinario o spisoch Božej služobnice Alfonzy Márie Eppinger
           06.07. Dekrét o spisoch Služobnice Božej udelený Kongregáciou pre kauzy svätých

 

 

Znovuotvorenie diecéznej fázy procesu

 

2003
31.10. Potvrdenie mandátu postulátorky Sr. M.  Kataríny Krištofovej Kongregáciou pre kauzy svätých      
2004
10.01. Menovanie vicepostulátorky Sr. Denisy Herissard postulátorkou
10.01. Žiadosť postulátorky adresovaná  J.Ex. Joseph Dorè, arcibiskupovi  v Štrasburgu
28.04. Menovanie Historickej komisie arcibiskupom v Štrasburgu
2005
25.04. Žiadosť Nulla Osta  podaná na Kongregáciu pre kauzy svätých v Ríme.
30.08. Nulla Osta udelená Kongregáciou pre kauzy svätých
2006
23.03. Dekrét o znovu otvorení procesu  – Zostavenie Tribunálu v Štrasburgu.
         
07.06. Oficiálne otvorenie procesu J. Ex.  Ch. Kratzom v Štrasburgu
Pokračovanie procesu v ďalších  7 zasadnutiach
2007
25.06. Ukončenie procesu v Štrasburgu


     

Rímska fáza procesu

2007 28.06. Odovzdanie Aktov procesu  (3 800 strán) na Kongregácii pre kauzy svätých v Ríme      
      02.07. Dekrét o otvorení Aktov procesu  udelený prefektom Kongregácie pre kauzy svätých  J. Em. Kard. José Saraiva  Martinsom
      16.11. Otvorenie Aktov procesu na Kongregácii v Ríme, zviazanie Aktov  (22 kníh).
2008 29.02. Dekréty o platnosti procesov  1955  a  2007  udelené prefektom Kongregácie pre kauzy svätých v Ríme
  16.06.  Kardinál  Andrè Vingt-Trois, predseda biskupskej konferencie Francúzska           
potvrdil aktuálnosť kauzy matky Alfonzy Eppingerovej vo Francúzsku a v univerzálnej Cirkvi
16.06.    Žiadosť postulátorky o menovanie relátora kauzy zo strany Kongregácie pre kauzy svätých
05.07.   Dekrét o menovaní relátora kauzy MAM Eppinger P. Ambróza Eszera, O.P., ktorý je zároveň Generálnym relátorom  Kongregácie pre kauzy svätých a externého spolupracovníka P. Moranda Wirtha, SDB, krajana MAM       
           10.07.   Začiatok práce na Positio 
2009 18.03.   Predloženie Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis Generálnemu relátorovi
            22.05. Odovzdanie Positio o cnostiach
            01.12. Diskusia konzultorov Historikov o Positio
virtutibus et fama sanctitatis – affirmatívne
2010 20.01. Oficiálne odovzdanie Positio na Diskusiu Teológov konsultorov
2011 29.01. Diskusia Teológov  o heroických čnostiach – affirmatívne
            31.01. Žiadosť na J. Em. Kard. Amata pre nomináciu Kard. Ponente
            24.05. Nominácia  Ponente Kad. Jozefa Cordesa udelená
18.10. Diskusia kardinálov a biskupov - affirmatívne
            19.12.   Promulgácia Dekrétu o heroických čnostiach Jeho Svätosťou Benediktom XVI. 

 


Kardinál Július van Rossum, člen Kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa narodený v Zolle (Holandsko) 3.9.1854.
Pius  X. ho kreoval za kardinála  a  prezentoval ho na Konzistóriu 27.11.1911.
Titulárny kostol : Svätý Kríž Jeruzalemský v Ríme.  6.12.1915, neskôr ako kardinál-diakon dostal kostol svätého Cesara na Palatíne.
Prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.
Protektor 29 Kongregácií a medzi nimi aj Kongregácie Sestier Najsvätejšieho Spasiteľa v Niederbronne – Alsasko.