alfonzamariaeppinger.com

 

 

Charizma a obnova

 

Charizma Matky Alfonzy Márie – našej spoločnej zakladateľky

Charizma je hlboká skutočnosť, ktorá oživovala  zakladateľku a pokračuje v oživovaní našej kongregácie dnes.
Charis - milosť je jediná, pretože Boh sa dáva vždy úplne.
             Boh miluje úplnosťou svojej jedinej lásky.
             On je vždy a pre každého Láskou.

Je Láskou, ktorá sa prispôsobuje každému a tento jedinečný dar sa konkretizuje a individualizuje v každom z nás.
Je to práve Svätý Duch, ktorý vlial do srdca M.A.M. Boží dar a udelil jej charizmu slúžiť chorým. Je  to jediná Božia láska – na ktorej majú účasť všetci. Je to jediný Duch, ktorý povzbudzuje všetkých.

Matka zakladateľka je teda nástrojom, ktorým Svätý Duch  oživuje svoju Cirkev – robí ju mladou v každej dobe a pripravuje ju na každé nové dielo.

 1. Inšpirácia je u nej osvietením, ktoré ju úplne zachytilo a neodvolateľne viedlo k založeniu kongregácie.
 2. Mala schopnosť interpretovať vlastnú inšpiráciu a mať istý vplyv na druhých, tým, že ich nadchla a predložila im určitý plán života – dala im príklad a odovzdávala životné skúseností.
 3. M.A.M. dala život kongregácii – tým sa vyskúšala opravdivosť a pravosť inšpirácie.
 4. Dala sestrám Prvé pravidlá života a činnosti v kongregácii. 
 5. Kongregácia bola prijatá a podporovaná zo strany Cirkvi.


Charizma Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa

Charizma Sestier Božského Vykupiteľa  je zakorenená v charizme Matky Alfonzy Márie a je pre nás darom pre prítomnosť.
To pre nás znamená  dávať celý život do služby vykúpenia.

Mimoriadnym darom milosti - charizmy - Matky Alfonzy Márie bolo:

 1. rozjímať o tajomstve vykúpenia
 2. nechať sa týmto tajomstvom preniknúť
 3. urobiť ho plodným v oblastiach apoštolátu.

Túto charizmu chceme zachovať, rozvíjať  ju modlitbou, meditáciou a kontempláciou tajomstva vykúpenia a podávať ju ďalej.  (GK 2005)

Dar poznávať

Prijatie daru, poznanie zakladateľky, spisy o nej, pramene, dejiny, duchovná skúsenosť.
Kreatívny stimul je:

 1. Počúvanie zakladateľky
 2. Meditácia jej poučení
 3. Starostlivosť o jej duchovnosť - spiritualitu
 4. Štúdium
 5. Modlitba, reflexia
 6. Spoločný život

Toto môže urobiť naše komunity živými a mladými.

Dar rozpoznávať

Základnou podmienkou je znovu čítanie textov.
Duch Svätý si neprotirečí, preto každý vývoj inštitútu vo svojich formách - aby bol autentický - musí plynúť v kontinuite a priliehavosti s charizmou založenia.
Je to práve Duch Svätý, ktorý vnuká potrebné prispôsobenia, aby sa charizma stala živou – aktuálnou.

Dar chrániť

Zostať vernými duchu zakladateľky, jej evanjeliovým úmyslom a príkladu jej svätosti.
Táto vernosť ostáva istým kritériom pre posúdenie – ktorým aktivitám v Cirkvi sa máme ako spoločenstvo venovať, ako aj každý jej člen, aby prispel k poslaniu „nasledovania Krista“.

Návrat k pôvodnému zámeru zakladateľky nemá nič spoločné so zaostalosťou ani nemožným oživením minulosti, ktorá raz skončila, práve naopak: Návrat k pôvodnému zámeru zakladateľky je schopnosť odkryť v minulosti

 1. tie živé a vyvierajúce pramene
 2. tie silné a vyživujúce korene,

ktoré sú poslednou pravdou

 1. našej prvotnej voľby
 2. nášho života
 3. našej súčasnosti
 4. našej budúcnosti.

Dar rozvíjať

Výklad charizmy zakladateľky

Štúdium prameňov pre identifikáciu charizmy
Spisy zakladateľky
Život a duchovná skúsenosť zakladateľky
Prvé sestry
Dejiny pôvodu kongregácie, autentická duchovná tradícia
Pochopenie charizmy v jednotlivých etapách dejín
Interpretácia charizmy

Náš pohľad má byť neustále obrátený k minulosti, vo vedomí, že prevziať na seba vlastnú minulosť znamená prijať kreatívnym spôsobom vlastnú prítomnosť a vlastnú budúcnosť.

späť