alfonzamariaeppinger.com

 

 

KALENDÁR PAMÄTNÝCH DNÍ NAŠICH KONGREGÁCIÍ

 

Dátum Slávnosť Kongregácie
2. január 1850 prvé rehoľné sľuby Alžbety Eppingerovej, prijíma meno sestra Alfonza Mária všetky
20. január 1823 vdp. Reichard sa stal farárom
v Niederbronne
všetky
2. február deň zasväteného života (vyhlásený Jánom Pavlom II. od roku 1997) všetky
19. marec slávnosť sv. Jozefa, patróna kongregácie všetky
7. apríl spomienka sv. Jána de la Salle, patróna kongregácie Rím/Šoproň
11. apríl 1866 definitívne cirkevné uznanie niederbronnskej kongregácie Niederbronn
Sobota pred 5.Veľkonočnou nedeľou titulárna slávnosť „Najsvätejšieho Vykupiteľa“ Würzburg
jún mesiac úcty Božského Srdca Oberbronn
2. piatok po slávnosti Božieho Tela slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho všetky
2. sobota po slávnosti Božieho Tela spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie všetky
24. júl 1867 deň smrti vdp. Reicharda, spoluzakladateľa našej kongregácie všetky
31. júl 1867 deň smrti matky Alfonzy Márie všetky
1. august slávnosť sv. Alfonza de Liguori, patróna kongregácie všetky
28. august 1849 založenie kongregácie v Niederbronne všetky
9. september 1814 narodenie Alžbety Eppingerovej
v Niederbronne
všetky
15. október spomienka sv. Terézie Avilskej, patrónky kongregácie všetky
23. október Slávnosť Najsvätejšieho Vykupiteľa Rím/Šoproň
17/19. november spomienka sv. Alžbety Uhorskej, patrónky kongregácie Würzburg, Rím/Šoproň
 

 

späť