alfonzamariaeppinger.com

 

 

 

Logo jubilea


Genesa loga

 

  Inšpirácia: Tabernaculum
v rodnom dome ctihodnej matky Alfonzy Marie Eppingerovej
Niederbronn

 

 • Tri elipsy – tri súčasné kongregácie v tajomstve Najsvätejšej Trojice, uznávajúce ctihodnú matku Alfonzu Máriu Eppingerovú za svoju zakladateľku.

   

 • Elipsy sú vo farbách vlajok jednotlivých krajín, kde sídlia generaláty (Francúzsko, Nemecko, Taliansko).

   

 • V strede elíps je vložené číslo 200, ktoré označuje časový úsek od narodenia až podnes.

   

 • Pozdĺž elipsy, ktorá je vo farbách francúzskej vlajky, je vpísané jej meno – tak ako sa podpisovala – Alphons Maria s jej priezviskom, pretože odtiaľ pochádzala, avšak jej meno prechádza aj ďalšími dvoma elipsami.

   

 • Trojjediný Boh (tri elipsy) posiela Alžbetu na tento svet, aby v duchu Ježiša Krista žila, modlila sa, pracovala a tak plnila Božiu vôľu.

   

 • Dynamika elíps znamená – plnenie, napĺňanie a život, v tajomstve vykúpenia.

   

 • Roky 1814-2014 označujú obdobie, ktoré si pripomíname.

 •  

  späť