alfonzamariaeppinger.com

 

 

Kalendár - rok 2012-2013 intenzívnej prípravy

200 rokov narodenia MAM

 

Prvá etapa prípravy 2012-2013

Historické spoznávanie Alžbety Eppingerovej - matky Alfonzy Márie

 

   Hlavná téma: Veľkosť jednoduchého života

kedy čo téma prameň a prílohy
09.09.2012 Narodeniny Alžbety Eppingerovej
- pripraviť na všetkých úrovniach dôstojnú oslavu k otvoreniu jubilejnej etapy
Nadprirodzená hodnota jednoduchého života a ľudstva ako celku Tabuľka literatúry o MAM
Duchovné prehĺbenie
október 2012 Ružencový mesiac Ruženec s matkou Alfonzou Máriou Texty komisie
11.10.2012 Začiatok Roka viery Matka Alfonza Mária – autentický svedok viery
Rozjímať o ceste viery našej zakladateľky
Apoštolský list Porta Fidei
Katechizmus katolíckej Cirkvi
Koncilové dokumenty
15.10.2012 Sviatok sv. Terézie Avilskej – rehoľnej patrónky Kontemplácia (vnútorné nazeranie, jednoduchá modlitba, “Opravdivá modlitba vychádza zo srdca“ porov. Príhovory MAM, VIII, 2) matky Alfonzy Márie Prednášky špirituálov, tabuľka s literatúrou
Príhovory MAM: kap. VI. VIII.
Legendy svätých - autor: Coffinet;
Ingrid Riedel: Mystika srdca
23.10.2012 Slávnosť Najsvätejšieho Vykupiteľa titulárny sviatok SDR - Rím/Šoproň Vykúpenie (pozri prílohu) Literatúra o vykúpení
19.11.2012 Sviatok sv. Alžbety, rehoľnej patrónky
Meniny Alžbety Eppingerovej
Milosrdenstvo a skutky milosrdenstva
Služba trpiacim
Tabuľka s literatúrou
02.12.2012 Adventné obdobie Čakanie s Máriou: Čo znamená táto téma pre Alžbetu? Tabuľka literatúry
25.12.2012 Vianoce Vianoce s MAM Tabuľka s literatúrou
Meditácie a vízie MAM
PowerPoint
Silvester – Nový rok Európske stretnutie mládeže (ESM) Nitra - Slovensko ESM – zapojiť mladých do jubilea Komisia MAM a všetky spoločenstvá na svete podporujú modlitbou ESM
02.01.2013 Spomienka na rehoľné sľuby Alžbety matky Alfonzy Márie 1850 Zloženie prvých sľubov v kongregácii Tabuľka literatúry
20.01.2013 Uvedenie do úradu farára Reicharda v Niederbronne 1823 Životopis farára Jána Dávida Reicharda Tabuľka literatúry
02.02.2013 Deň zasväteného života Matka Alfonza Mária a jej cesta povolania Tabuľka literatúry
13.02. 2013 Pôstne obdobie Meditácie MAM o Kristovom utrpení
Krížová cesta
Kríž ako znak vykúpenia, ktorý spája všetky sestry MAM na svete
KONŠTIÚCIE KONGREGÁCIÍ
Tabuľka literatúry
Texty komisie
19.03.2013 Slávnosť sv. Jozefa - rehoľného patróna Význam týchto svätých v živote matky Alfonzy Márie Tabuľka literatúry
Apoštolský list Redemptoris custos – Povolaný byť ochrancom Vykupiteľa (Ján Pavol II.)
11.04.2013 Definitívne cirkevné uznanie Niederbronnskej kongregácie 1866 Otvorenie sa sociálnej núdzi
Ísť po stopách MAM
Spolupráca s laikmi na celom svete
Naša charizma Archívy všetkých troch kongregácií
Prof. Winling – Spiritualita MAM
14.04.2013 3. veľkonočná nedeľa 2013 – biblická nedeľa Matka Alfonza Mária a Sv. Písmo Texty komisie
27.04. 2013 Sobota pred 5. veľkonočnou nedeľou Würzburg – titulárna slávnosť svätého Vykupiteľa Vykúpenie Literatúra o vykúpení
Téma vykúpenie
máj 2013 Mariánska pobožnosť Mária v živote Alžbety Tabuľka literatúry
PowerPoint Panna Mária a MAM
jún 2013 Mesiac úcty k Srdcu Ježišovmu Úcta k Srdcu Ježišovmu v čase matky Alfonzy Márie Tabuľka literatúry
Špirituál Weber – Srdce Ježišovo – prvý piatok
Špirituál Hochenedel – Úcta k Srdcu Ježišovmu
07.06.2013 Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Srdce Ježišovo Encyklika Haurientis acquas (Pius XII. 1956)
08.06.2013 Sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Božia Matka v živote Matky Alfonzy Márie Tabuľka literatúry
24.07.2013 Výročie smrti farára Reicharda Úloha a význam farára Reicharda v kongregácii Tabuľka literatúry
31.07.2013 Výročie smrti matky Alfonzy Márie Činnosť a svätosť
Všeobecné povolanie ku svätosti (LG)
Vešpery na spomienku 31. júl
Tabuľka literatúry
Texty komisie
01.08.2013 Sviatok sv. Alfonza Máriu de Liguori, rehoľný patrón Význam sv. Alfonza Máriu pre matku Alfonzu Máriu
Služba trpiacim a chudobným
Tabuľka literatúry
28.08.2013 Založenie Kongregácie v Niederbronne
Slávenie na miestnej úrovni
Program
Ako žijeme ducha zakladateľky dnes? Tabuľka literatúry
09.09.2013 Príprava druhej etapy 2013-2014 Spiritualita matky Alfonzy Márie Tabuľka literatúry
Prof. Winling – spiritualita MAM
 

 

späť