alfonzamariaeppinger.com

 

 

Komisia pre prípravu slávenia 200-ročného jubilea narodenia
ctihodnej matky Alfonzy Márie Eppingerovej

 

  Všetkým sestrám a priateľom ctihodnej matky Alfonzy Márie

 

200 rokov narodenia MAM

  Milé sestry a milí priatelia!

  Srdečne vás pozývame k intenzívnej príprave na 200. jubileum narodenia našej zakladateľky.
Ako sme vám už písali, pred nami je obdobie od septembra 2012 do septembra 2013– ako prvá etapa prípravy, aby sme nanovo a hlbšie spoznávali život a dejiny Alžbety Eppingerovej – ctihodnej matky Alfonzy Márie.

 V prvom obežníku sme uviedli, že dobré poznanie ctihodnej matky Alfonzy Márie je predpokladom hlbšieho porozumenia charizmy, aby sme ju mohli podávať ďalej a tak poukazovať na jej aktuálnosť. Jej spisy sú pravým prameňom ako ju lepšie spoznať. Pritom berieme do úvahy jej život, jej sociálny kontext, jej životnú skúsenosť a jej rozhodnutia.

Jej korene a jej sila spočívajú v kresťanskom základe jej rodiny, ktorá žila veľmi jednoducho a chudobne. Kresťanský spôsob života rodiny Eppingerovej zanechal na osobnosti našej zakladateľky hlboké stopy. Veľa osôb, ako rodičia, farár Reichard a mnohí ďalší ju formovali a ukazovali jej postupne cestu do budúcnosti.

Alžbeta už ako dieťa dostala výnimočný dar viery a neskôr dozrievala aj prostredníctvom chorôb. To všetko malo vplyv na to, že v nej rástla hlboká dôvera k Bohu. Mnoho dosiahla aj vďaka svojmu silnému charakteru a disciplíne.

Od detstva a potom v mladosti majú sväté omše a eucharistická poklona pre Alžbetu najväčší význam. Okrem toho ju veľmi priťahuje meditácia nad utrpením Krista a z toho čerpá Alžbeta silu na svojej ceste dokonalosti. I keď ako dospievajúca nie je ušetrená ničoho a musí vydržať určitý druh „temnej noci“ i duchovné prázdno. Občas musí premáhať aj nechuť k modlitbe a pochybnosti o Božom milosrdenstve.

Smelo a vďaka silnej vôli zdoláva všetky skúšky a nikdy nestráca odvahu. Keď v roku 1846 znovu ochorie, Pán ju nechá prežívať jeho prítomnosť, dáva jej milosť vidieť ho a hovorí k nej.

Alžbeta Eppingerová je pre nás privilegovaným svedkom kresťanskej viery. Hĺbka jej mystických skúseností podmieni prvú časť jej života. Z jej hlbokého spojenia s Kristom rastie neúnavná láska k chudobným a núdznym.

Jej povolanie ju pobáda dať zrod novej kongregácie, čo vo vtedajšom historickom kontexte nie je vôbec ľahké.

Cieľom obdobia tejto našej spoločnej intenzívnejšej prípravy má byť to, aby sme nanovo objavili a prehĺbene prežívali jej charizmu a odovzdávali ju ďalej. Len tak vytvoríme širokú rodinu na celom svete, ktorá je hrdá na svoju spoločnú duchovnú matku.
Komisia pre prípavu tohto jubilea vám dáva k dispozícií digitálnu pracovnú mapu so zozbieraným textom, obrazmi a prezentáciami.

Tento materiál má slúžiť ako impulz a podnet k meditácii, modlitbe, pri stretnutiach a rozhovoroch; nie sú však povinnosťou. Texty je možné zmeniť a prispôsobiť na rôzne situácie. Pri príprave zbierky materiálu komisia pamätala na všetky sestry troch kongregácií.

Vnímajme toto jubileum ako výzvu: zastaviť sa, stíšiť sa, spomaliť v dynamike každodennosti i zhonu a využime ho ako príležitosť na správnu navigáciu nášho vnútra. Zamyslíme sa každá osobitne nad svojím vlastným povolaním vo svojej kongregácii. Spoznávajme našu zakladateľku a veľkodušne „chváľme“ matku Alfonzu Máriu „pre jej činy, jej múdrosť a jej statočnosť“ ako to znie v starozákonnej knihe Sirachovcovej (Sir 44,1-4).

Len človek obdarený milosťou, ktorý prekročí sám seba a dá sa do služby blížnemu dokáže osloviť druhých; a takú spoznávame v dejinách aj našu zakladateľku.

V sesterskej láske a prostredníctvom charizmy našej ctihodnej zakladateľky spojené, môžeme naplnené Kristovou láskou v novej radosti a spoločenstve niesť túto vzácnu charizmu ďalej. Za to sa všetci modlíme!

 

Rím, 31. júl 2012

Sr. Katarína Krištofová

SDR vedúca projektu Jubilea

 

 

späť

Komisia pre prípravu slávenia 200-ročného jubilea narodenia
ctihodnej matky Alfonzy Márie Eppingerovej