alfonzamariaeppinger.com

 

 

Literatúra * Bibliografia

 

 

Georg SCHNEIDT
Matka Alfonza Mária Eppingerová

Editor:
Slovenská Provincia SDR, Spišská
Nová Ves, 2004
Poznámky: Originál vyšiel knižne v nemčine  v roku 1967

Antoine Guth
K procesu blahorečenia Matky Alfonzy Márie

Poznámky:
Originál je vo francúžštine.
Knižne dielo vyšlo v roku 1965 v nemčine a v roku 2004 v slovenčine.

 

 

 

 

Ján Dávid REICHARD
Život mladej Alžbety Eppingerovej

Editor:
Slovenská Provincia SDR, Spišská
Nová Ves, 2005

Poznámky: Originál z roku 1849 je uložený v Archíve Materského domu v Oberbronne.
Dielo knižne vyšlo iba v slovenčine.

Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa
Vzácny kvet z Alsaska Alžbeta Eppingerová 1814-1867

Editor:
Edícia Alsatia Colmar, 1950 v Spišskej Novej Vsi v roku 2005

Poznámky: Ilustrovaný album pre deti

 

 

Agnes Richomme
Matka Alfonza Mária, Zakladateľka Sestier Božského Vykupiteľa

Editor:
Edícia vo francúžštine v roku 1963 a v Bratislave v jubilejnom roku 2000

Poznámky: Album ilustroval Raoul Auger

 

Walter Nigg
Nenápadná svätica

Editor:
Edícia v slovenčine v Kloster Maria Hilf Bühl, 1979

Poznámky: Dielo vyšlo v Nemecku kvôli zlej politickej situácii na Slovensku

 

 

Claude Ignace Busson
Príhovory
Poučenia Matky Alfonzy Márie

Editor:
Edícia v slovenčine v Kloster Maria Hilf Bühl, 1979

Poznámky: Dielo vyšlo v Nemecku kvôli zlej politickej situácii na Slovensku

 

Jozef Luttenauer, CSsR
Myšlienky Matky Alfonzy Márie

Editor:
Edícia v slovenčine v Spišskej Novej Vsi, 2005

Poznámky: Autor vydal tieto Myšlienky ako bohatstvo, ktoré objavil pri prácach na procese blahorečenia
v roku 1950

 

 

V službách Vykupiteľa
Dejiny Slovenskej provincie

Editor:
Edícia v slovenčine v Spišskej Novej Vsi, 2004

Poznámky: Dielo vyšlo k 80. výročiu vzniku Slovenskej provincie Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa

Dr. Lucián Pfleger,
Kongregácia
Sestier Najsvätejšieho Spasiteľa 
nazývaná Niederbronnské sestry  
-
v príprave na tlač-