Home
Slovakia Germany Spain Croatia France India Netherland Ukraine Hungary Italy Portugal USA Angola Kamerun Bolivia Namibia Argentína

 

150. výročie smrti ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej